Tag: Nhận thừa kế

Nhà ở chưa có giấy chứng nhận, tôi có được nhận thừa kế hay không?
0 (0)

Nhà ở chưa có giấy chứng nhận, tôi có được nhận thừa kế hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-8d69e70c8f4d3'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18666' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một số vấn đề mong Luật sư giải đáp. Gia đình tôi có một mảnh đất 300 m2 tại Vĩnh Phúc, đã được cấp sổ đỏ năm 2014. Năm 2016 bố tôi có xây dựng một căn nhà trên thửa đất đó để ở. Tính đến thời điểm hiện tại, bố tôi đã mất, gia…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.