Tag: ô nhiễm môi trường

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây ô nhiễm môi trường được quy định như thế nào?
0 (0)

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây ô nhiễm môi trường được quy định như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d2ee369df30d6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16483' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có 1 vấn đề muốn hỏi Luật sư. Gia đình nhà tôi ở bên cạnh 1 xưởng nhuộm vải. Hàng năm xưởng nhuộm này đã xả thải rất nhiều chất tẩy rửa và thuốc nhuộm ra môi trường làm ô nhiễm. Và xưởng trực tiếp xả thải ra con sông của làng. Gia đình tôi ở…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.