Tag: Phá dỡ nhà ở

Nhà ở đang cho thuê mà lại thuộc diện phải phá dỡ, tôi phải làm sao?
0 (0)

Nhà ở đang cho thuê mà lại thuộc diện phải phá dỡ, tôi phải làm sao?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1511bf969d1d0'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18018' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi đang gặp một vấn đề trục trặc mong Luật sư giải đáp. Tôi đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Tôi có xây dựng một dãy phòng trọ để cho công nhân thuê thu tiền hàng tháng. Cách đây một tháng có đoàn thanh tra về nhà ở có đến kiểm tra dãy trọ…

Read more

Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở hiện nay được quy định ra sao?
0 (0)

Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở hiện nay được quy định ra sao?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-11b9ad65061b2'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='17992' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, mọi công dân đều có quyền có nơi ở hợp pháp và quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Đây là một trong những quyền lợi cơ bản được ghi nhận tại Hiến pháp. Trên cơ sở đó, nhà nước ta đặt ra những chính sách nhất định về vấn đề phát triển nhà ở cho người…

Read more

Các yêu cầu khi thực hiện công tác phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật hiện nay
0 (0)

Các yêu cầu khi thực hiện công tác phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật hiện nay<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-15e661fe1b0d9'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='17985' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, mọi công dân đều có quyền có nơi ở hợp pháp và quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Đây là một trong những quyền lợi cơ bản được ghi nhận tại Hiến pháp năm 2013. Trên cơ sở đó, nhà nước ta đặt ra những chính sách nhất định về vấn đề phát triển nhà ở…

Read more

Nhà ở thuộc diện phải phá dỡ mà chủ sở hữu không tự nguyện thực hiện phá dỡ thì giải quyết ra sao?
0 (0)

Nhà ở thuộc diện phải phá dỡ mà chủ sở hữu không tự nguyện thực hiện phá dỡ thì giải quyết ra sao?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6116c06119bd9'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='17983' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, mọi công dân đều có quyền có nơi ở hợp pháp và quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Đây là một trong những quyền lợi cơ bản được ghi nhận tại Hiến pháp năm 2013. Trên cơ sở đó, nhà nước ta đặt ra những chính sách nhất định về vấn đề phát triển nhà ở…

Read more

Phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật, trách nhiệm phá dỡ thuộc về ai?
0 (0)

Phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật, trách nhiệm phá dỡ thuộc về ai?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b61665491d1d0'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='17981' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, mọi công dân đều có quyền có nơi ở hợp pháp và quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Đây là một trong những quyền lợi cơ bản được ghi nhận tại Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất. Trên…

Read more

Các trường hợp mà người dân bắt buộc phải phá dỡ nhà ở hiện nay?
0 (0)

Các trường hợp mà người dân bắt buộc phải phá dỡ nhà ở hiện nay?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1dc01eb17d069'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='17972' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, mọi công dân đều có quyền có nơi ở hợp pháp và quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Đây là một trong những quyền lợi cơ bản được ghi nhận tại Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất. Trên…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.