Tag: thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời hạn người lao động làm bảo hiểm thất nghiệp
0 (0)

Thời hạn người lao động làm bảo hiểm thất nghiệp<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2abc877c26169'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22958' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Người lao động được làm bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn nào? Người lao động cần tìm hiểu kỹ về thủ tục hưởng chế độ thất nghiệp để tránh trường hợp bị tạm dừng hưởng hoặc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp làm mất đi quyền lợi của mình. Với mong muốn đảm bảo tối đa…

Read more

Đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có việc làm phải làm sao?
0 (0)

Đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có việc làm phải làm sao?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-875f1ac292676'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22962' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có việc làm thì người lao động phải làm gì để bảo lưu lại thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của mình? Quy định về bảo lưu thời gian đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có việc làm như thế nào? Qua bài viết sau đây Luật Tuệ An sẽ giải…

Read more

Quy định về thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp
0 (0)

Quy định về thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-87c77a2fa6281'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22811' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trợ cấp thất nghiệp là một cái phao cứu trợ cho người lao động khi không may mất việc làm và không có nguồn thu nhập thay thế. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được pháp luật quy định như thế nào? Đây cũng là thắc mắc của rất nhiều người lao động để đảm bảo quyền lợi về…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.