Tag: tỉnh Hưng Yên

Cách làm phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện mới nhất năm 2022 tại Hưng Yên
0 (0)

Cách làm phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện mới nhất năm 2022 tại Hưng Yên<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-64921fcda5a43'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38444' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, có rất nhiều cách có thể làm phiếu lý lịch tư pháp. Ngoài hai hình thức đăng ký  lý lịch tư pháp trực tiếp và đăng ký lý lịch tư pháp trực tuyến, thì bạn còn có thể làm lý lịch tư pháp qua bưu điện. Đây là hình thức giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và…

Read more

Hướng dẫn làm phiếu lý lịch tư pháp tư pháp trực tuyến mới nhất năm 2022 tại Hưng Yên
0 (0)

Hướng dẫn làm phiếu lý lịch tư pháp tư pháp trực tuyến mới nhất năm 2022 tại Hưng Yên<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-59f72e2746aac'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38163' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin thì việc số hóa dữ liệu và các thủ tục hành chính được các cơ quan nhà nước quản lý phần mềm để người dân có thể thực hiện các thủ tục đó bằng hình thức trực tuyến dễ dàng hơn. Hiện nay, thủ tục làm phiếu lý lịch…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.