Tag: tôi danh

Thế nào là tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
0 (0)

Thế nào là tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-3da863006157c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9621' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Nổi lên là các nhóm thanh niên dưới 18 tuổi thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội tổ chức đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường phố. Đáng chú ý, thông qua các nhóm trên mạng xã hội chia sẻ, truyền bá những văn…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.