Tag: tội mua bán người ở Lạng Sơn

Tình hình tội mua bán người ở Lạng Sơn
0 (0)

Tình hình tội mua bán người ở Lạng Sơn<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-53267b103056d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15433' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Với đường biên giới dài 231,74 km, tiếp giáp khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) và 02 cửa khẩu quốc tế (Hữu Nghị, Đồng Đăng), 01 cửa khẩu chính, 09 cửa khẩu phụ, Lạng Sơn có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế – thương mại của tỉnh, đồng thời, là cầu…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.