Tag: trích lục giấy khai sinh

Ly hôn nhưng mất giấy khai sinh của con có làm được không?
0 (0)

Ly hôn nhưng mất giấy khai sinh của con có làm được không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2fa9ad67d5e92'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='33015' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xã hội hiện nay đang ngày càng phát triển, không còn những định kiến về việc ly hôn. Chính vì vậy, thực trạng ly hôn trong đời sống ngày nay đang xảy ra ngày càng nhiều. Điều đó thể hiện sự bất hoà trong suy nghĩ, cách thức dạy con, sự kỳ vọng trong kinh tế… của vợ chồng. Tuy…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.