Tag: Trộm cắp hay cướp tài sản

Phân biệt tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản
0 (0)

Phân biệt tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0c110029651d3'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15207' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, trong việc xét xử các tội về xâm phạm quyền sở hữu, các cơ quan xét xử vẫn hay bị nhầm lẫn giữa tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản, dẫn đến việc không  xét xử đúng người, đúng tội. Vậy hành vi trộm cắp tài sản và hành vi cướp tài sản khác nhau ở điểm…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.