Tag: trường hợp tuyên bố chết

Sau khi mất tích bao lâu thì được tuyên bố chết?
0 (0)

Sau khi mất tích bao lâu thì được tuyên bố chết?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0ac03fb631810'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='36451' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Tuyên bố chết là thuật ngữ pháp lý tương đối phổ biến trong đời sống xã hội. Tuyên bố chết có những điểm khác với khái niệm chết về mặt sinh học. Vậy thuật ngữ này được hiểu như thế nào? Thủ tục để tuyên bố một người là đã chết được tiến hành ra sao? Trong phạm vi bài…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.