Tag: tư vấn hôn nhân

Thủ tục kết hôn với người Nhật Bản tại Việt Nam năm 2022
0 (0)

Thủ tục kết hôn với người Nhật Bản tại Việt Nam năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-036306fb04ee2'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='40208' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Dạo gần đây Luật Tuệ An nhận được tương đối nhiều yêu cầu tư vấn về trình tự, thủ tục kết hôn với người Nhật Bản tại Việt Nam, đây là một trong những vấn đề khó về thủ tục và hồ sơ tương đối phức tạp, nếu không nắm rõ các quy định cũng như các biểu mẫu thì…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.