Tag: uống rượu

Xử lí vi phạm hành chính khi điều khiển xe có nồng độ cồn
0 (0)

Xử lí vi phạm hành chính khi điều khiển xe có nồng độ cồn<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-675f3ad2f19c7'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='13472' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Số vụ tai nạn giao thông trên thực tế xảy ra ngày càng nhiều; mà phần lớn nguyên nhân là do người điều xe sau khi uống rượu, bia vẫn tham gia điều khiển phương tiện di chuyển trên đường. May mắn vụ việc không xảy ra thiệt hại về người và của; tuy nhiên tồn tại nhiều hơn là…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.