Tag: ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội 1

Mẫu giấy ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất 2021
0 (0)

Mẫu giấy ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-11d8b7ffa926d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23552' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Người lao động có nhu cầu lĩnh bảo hiểm xã hội một lần nhưng không tự mình nhận BHXH được. khi đó người lao động có thể ủy quyền cho người thân nhận thay thông qua mẫu giấy ủy quyền – mẫu số 13-HSB. Trong bài viết dưới đây Luật Tuệ An sẽ chia sẻ đến người lao động: Mẫu…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.