Tag: vi phạm quy định về cung ứng điện

Vi phạm quy định về cung ứng điện phải chịu TNHS như nào ?
0 (0)

Vi phạm quy định về cung ứng điện phải chịu TNHS như nào ?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6ade8199d92fa'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11578' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Để bảo vệ quyền, lợi ích cũng như sự an toàn của người sử dụng điện trong việc cung ứng điện thì Nhà nước đã đặt ra chế tài đối với những hành vi vi phạm quy định về cung ứng điện, vậy tội vi phạm quy định về cung ứng điện được quy định như nào, hãy cùng Luật…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.