Tag: vốn điều lệ

Quy định của pháp luật về vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn
0 (0)

Quy định của pháp luật về vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-502a3e7f6c550'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='28506' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Vốn điều lệ của công ty TNHH là giá trị tài sản ban đầu của công ty. Để xây dựng một doanh nghiệp, chủ sở hữu hoặc các thành viên cần phải góp vốn vào công ty. Tuy nhiên, không phải cá nhân, tổ chức nào cũng hiểu hết về số vốn cần thiết để thành lập doanh nghiệp. Để…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.