Tag: vượt đèn vàng

Vượt đèn vàng có bị xử phạt không? (quy định mới nhất năm 2022)
0 (0)

Vượt đèn vàng có bị xử phạt không? (quy định mới nhất năm 2022)<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-52dfa0c016131'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39239' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Đối với người tham gia giao thông thì lỗi vượt đèn đỏ là một lỗi khá phổ biến.Tuy nhiên hiện nay vượt đèn vàng cũng là một lỗi vi phạm giao thông mà mức xử phạt không hề nhẹ. Luật giao thông đã có những quy định như thế nào về lỗi vượt đèn vàng. Vượt đèn vàng có bị…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.