Tag: vượt ranh giới

Xây tường rào vượt ranh giới sang móng nhà hàng xóm có bị xử phạt không?
0 (0)

Xây tường rào vượt ranh giới sang móng nhà hàng xóm có bị xử phạt không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-aeb0af53669a2'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18655' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Gia đình ông Sơn và gia đình tôi, cùng thường trú tại xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân có đất giáp ranh với nhau. Để bảo vệ tài sản trong nhà ông Sơn xây tường rào xung quanh; khi tiến hành xây tường ông Sơn đào chân trụ sát với móng nhà tôi. Tôi không cho đào vì cho rằng…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.