Tag: xây dựng nhà ở

Để xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị, người dân cần đáp ứng những điều kiện gì?
0 (0)

Để xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị, người dân cần đáp ứng những điều kiện gì?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-9063a161ea0cb'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15444' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một số câu hỏi mong Luật sư giải đáp. Gia đình tôi hiện nay có một thửa đất tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hiện nay, do nhu cầu về nhà ở nên tôi muốn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên diện tích của thửa đất trên. Luật sư cho tôi hỏi…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.