Tag: xử phạt

Sử dụng rượu bia khi đi xe đạp có bị xử phạt? quy định mới nhất năm 2022
0 (0)

Sử dụng rượu bia khi đi xe đạp có bị xử phạt? quy định mới nhất năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f34d7106f1f0c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='40334' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định số 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Đây là văn bản pháp luật có hiệu lực từ 1/1/2020, thay thế Nghị định số 46/2016 của Chính phủ. Nghị định có rất nhiều điểm mới, tăng mức xử phạt với…

Read more

Vượt đèn vàng có bị xử phạt không? (quy định mới nhất năm 2022)
0 (0)

Vượt đèn vàng có bị xử phạt không? (quy định mới nhất năm 2022)<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e113b3f46a004'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39239' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Đối với người tham gia giao thông thì lỗi vượt đèn đỏ là một lỗi khá phổ biến.Tuy nhiên hiện nay vượt đèn vàng cũng là một lỗi vi phạm giao thông mà mức xử phạt không hề nhẹ. Luật giao thông đã có những quy định như thế nào về lỗi vượt đèn vàng. Vượt đèn vàng có bị…

Read more

Quy định pháp luật về lỗi vượt đèn đỏ bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Quy định pháp luật về lỗi vượt đèn đỏ bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f631624e16060'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39233' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Đối với người tham gia giao thông thì lỗi vượt đèn đỏ là một lỗi khá phổ biến. Luật giao thông đã có những quy định về một số trường hợp được phép vượt đèn đỏ. Quy định pháp luật về lỗi vượt đèn đỏ bị xử phạt như thế nào? qua bài viết sau đây Luật Tuệ An  sẽ…

Read more

Gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-bd1fe16320104'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14129' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà không đăng ký bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà không đăng ký bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ed01f01064231'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14080' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống, sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản mà không đăng ký bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản mà không đăng ký bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-4310111e0ff62'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14077' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống, sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Thế chấp quyền sử dụng đất khi đất đai đang có tranh chấp bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Thế chấp quyền sử dụng đất khi đất đai đang có tranh chấp bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-317190601f4f1'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='13923' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất; phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.