Tag: xúc phạm danh dự

Hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác thì bị xử lý như thế nào?
0 (0)

Hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác thì bị xử lý như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-60d0d36021119'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18280' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào luật sư, cháu có chuyện muốn nhờ tới sự tư vấn của luật sư. Hiện tại cháu đang học lớp 10, ở lớp cháu bị mọi người xúc phạm và tẩy chay. Có một số bạn trong lớp miệt thị cháu, nói cháu là đứa dơ bẩn, rồi sau đó xúc phạm tới gia đình cháu. Không chỉ thế…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.