Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Tôi tên là Phượng. Công ty tôi hiện đang muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính, nên tôi muốn hỏi luật sư cách thức, thủ tục để thay đổi. Tôi cám ơn“.

Câu hỏi của bạn Phượng – Nam Định.

Luật Tuệ An – Tổng đài tư vấn luật miễn phí 24/7: 1900.4580. – Văn phòng luật uy tín tại Hà Nội – Luật sư uy tín chuyên nghiệp.

Luật Tuệ An rất cám ơn phần câu hỏi của bạn Phượng gửi đến. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin giải đáp với các ý chính như sau:

 • Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Những lưu ý sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

1. Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Căn cứ theo Điều 40 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì thành phần hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp theo câu hỏi của bạn Phượng sẽ bao gồm:

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

 • Thông báo thay đổi, gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. (Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.
 • Giấy giới thiệu, giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có).

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

 • Thông báo thay đổi, gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.
 • Giấy giới thiệu, giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có).
Tổng đài tư vấn pháp luật về doanh nghiệp: 1900.4580

2. Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Bước 1: Thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

Hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST ban hành kèm thông tư 95/2016/TT-BTC, trong đó ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp thuộc Cục Thuế trực tiếp quản lý thì hồ sơ được gửi đến Cục Thuế để thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của doanh nghiệp. Cục Thuế trực tiếp quản lý có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trường hợp doanh nghiệp thuộc Chi cục Thuế quản lý thì hồ sơ được lập thành 02 bộ để gửi đến Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp chuyển đi và Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp chuyển đến. Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của doanh nghiệp theo mẫu số 09-MST gửi đến Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp chuyển đến và Cục Thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

Tại nơi doanh nghiệp chuyển đi, hồ sơ gồm:

 • Thông báo chuyển địa điểm;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc);
 • Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế theo mẫu 09-MST.

Tại nơi doanh nghiệp chuyển đến: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư… theo địa chỉ mới, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến. Hồ sơ gồm:

 • Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuế đã được cấp trước đó);
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư… do cơ quan có thẩm quyền nơi chuyển đến cấp.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoặc cá nhân/tổ chức được doanh nghiệp ủy quyền chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại mục trên.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoặc cá nhân/tổ chức được doanh nghiệp ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thay đổi trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn), hoặc thông qua dịch vụ bưu chính .

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lí hồ sơ

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 5: Công bố thông tin thay đổi doanh nghiệp

Sau khi tiến hành thay đổi, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi này trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Cần phải làm gì khi cổ đông không góp đủ vốn?
Tổng đài tư vấn pháp luật về doanh nghiệp: 1900.4580

Lưu ý: Khoản 2 Điều 32 Luật Doanh nghiệp quy định rất rõ ràng các doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm công ty với Cơ quan Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày. Quá thời hạn nêu trên, các doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP. Mức phạt mà các doanh nghiệp có thể phải chịu dao động từ 500.000 – 5.000.000 tùy thuộc vào thời gian quá hạn.

3. Những lưu ý sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Thứ nhất: Thay đổi con dấu của doanh nghiệp

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thực hiện thủ tục khắc lại con dấu và công bố lại việc sử dụng con dấu trên cơ sở dữ liệu quốc gia – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký thì không phải tiến hành khắc lại dấu.

Thứ hai: Xử lí hoá đơn cũ

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ. Tuy nhiên, cần khắc thêm dấu đóng tên công ty, địa chỉ mới công ty và đóng vào hóa đơn cũ. Sau đó làm Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn lên Chi cục thuế xin phép được tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Nếu doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn cũ, thì cần phải:

 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.
 • Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn.
 • Nộp Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng.
 • Nộp thông báo điều chỉnh hóa đơn đến cơ quan thuế.

Nếu doanh nghiệp muốn dùng hóa đơn mới, thì cần phải:

 • Nộp thông báo hủy hóa đơn với cơ quan thuế.
 • Nộp thông báo phát hành hóa đơn mới.
Thứ năm: Thông báo việc thay đổi cho các chủ thể có liên quan

Các chủ thể liên quan có thể bao gồm: Ngân hàng, Bảo hiểm (trong trường hợp chuyển địa chỉ sang tỉnh, thành phố trực khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký thì cần tiến hành thay đổi cơ quan bảo hiểm), các bên đối tác của doanh nghiệp và các cơ quan quản lý chuyên ngành,…

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An cho câu hỏi của bạn Phượng. Nếu còn vướng mắc; chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn về doanh nghiệp; – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác về vấn đề doanh nghiệp tại đây:

  Luật Tuệ An – Tổng đài tư vấn luật miễn phí 24/7: 1900.4580
LUẬT SƯ TƯ VẤN UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Add Comment