Thông tin địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa

      Bạn muốn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng lại không biết mình có đáp ứng đủ các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? Bạn đang sống tại huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa nhưng không biết địa chỉ của Trung tâm dịch vụ việc làm nằm ở đâu? Trong bài viết này, Luật Tuệ An sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết nhất về “Thông tin địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa” và các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 196/2013/NĐ-CP Quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.
 • Nghị định 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 5 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
 • Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa

Hiện nay tại huyện Nga Sơn chưa có chi nhánh hay văn phòng đại diện của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa đặt tại đây. Khi muốn giải quyết các chế độ liên quan tới bảo hiểm thất nghiệp hay tìm kiếm việc làm người lao động có thể liên hệ tới một trong các địa chỉ sau:

Trụ sở chính của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa đặt tại địa chỉ: Số 02 Tây Sơn, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Website: www.vieclamthanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0237. 3 859 441 – Fax: 0237. 3 859 441

Văn phòng đại diện huyện Ngọc Lặc:

Địa chỉ: Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa, thôn Minh Liên, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Văn phòng đại diện huyện Tĩnh Gia:

Địa chỉ: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tĩnh Gia, Tiểu khu 7, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Văn phòng đại diện huyện Vĩnh Lộc:

Địa chỉ: Trung tâm Dạy nghề huyện Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Văn phòng đại diện Thị xã Bỉm Sơn

Địa chỉ: Trường Trung cấp nghề thị xã Bỉm Sơn, 217 Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Văn phòng đại diện huyện Thọ Xuân:

Địa chỉ: Số 187, Lê Lợi, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Văn phòng đại diện huyện Nông Cống:

Địa chỉ: Trung tâm Dạy nghề huyện Nông Cống, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa

Chức năng của trung tâm dịch vụ việc làm huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa

      Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa có chức năng, nhiệm vụ như sau:

      Thứ nhất, hoạt động tư vấn cho người lao động tại huyện Nga Sơn, bao gồm:

 • Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
 • Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;
 • Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;
 • Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

       Thứ hai, giới thiệu việc làm cho người lao động tại huyện Nga Sơn và khu vực lân cận, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

 • Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;
 • Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
 • Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;
 • Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

      Thứ ba, thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động tại huyện Nga Sơn.

      Thứ tư, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

      Thứ năm, hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

      Thứ sáu, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

      Thứ bảy, tổ chức sàn giao dịch lao động.

      Thứ tám, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm năm 2013.

      Thứ chín, quản lý giữ gìn bảo quản tài sản, trang thiết bị của Trung tâm an toàn;

      Thứ mười, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Thành phố giao.

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

      Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 thì người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

      Thứ nhất, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
 • Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

      Thứ hai, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật bảo hiểm thất nghiệp như  sau:

 • Tham gia đóng từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định hoặc không xác định thời hạn; 
 • Tham gia đóng từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc 1 công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

      Thứ ba, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

      Thứ tư, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
 • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
 • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
 • Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Chết.

      Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 5 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động được xác định là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội;
 • Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội;
 • Người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà nghỉ việc do ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội;
 • Người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội;
 • Người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội.

      Khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để làm bảo hiểm xã hội thất nghiệp, người lao động hoàn toàn có thể lựa chọn nộp các giấy tờ đó đến Trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương nơi người lao động muốn hưởng (người lao động có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp ở nơi thường trú, tạm trú hoặc là nơi người lao động đang sinh sống) để được giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề “Thông tin địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm huyện Nga Sơn – tỉnh Thanh Hóa” Nếu còn vướng mắc; chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn lao động và bảo hiểm. Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580 nhấn phím số 4

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác về bảo hiểm thất nghiệp tại đây:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.