Thủ tục đăng kí bảo hộ sáng chế tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Xin chào luật sự, Tôi là Minh, ở Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.Tôi có nghĩ ra một loại máy thông minh để sử dụng trong bệnh viện. Sau khi tôi sáng tạo ra sáng chế đối với chiếc máy này thì sáng chế đó có được bảo hộ luôn không? Nếu không được tự động bảo hộ thì tôi phải làm thủ tục đăng kí như thế nào để sáng chế của mình được bảo hộ.
Tôi xin chân thành cảm ơn

Câu hỏi đến từ bạn Minh- Thành Phố Hồ Chí Minh

Luật Tuệ An – Tổng đài tư vấn luật miễn phí 24/7: 1900.4580. – Văn phòng luật uy tín tại Hà Nội. – Luật sư uy tín chuyên nghiệp.

Ngay sau đây, Luật Tuệ An sẽ làm rõ các vấn đề về sáng chế trong bài viết này như sau:

 • Sáng chế là gì?;
 • Có phải đăng kí sáng chế không?
 • Thủ tục đăng kí sáng chế?

1. Sáng chế là gì?

Sáng chế là một trong những đối tượng được bảo hộ của Luật Sở Hữu Trí Tuệ. “Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.” (Căn cứ tại điều 4 Luật SHTT)

Một cách dễ hiểu, sáng chế là những giải pháp kỹ luật mang tính mới nhằm giải quyết một vấn đề kỹ thuật. Có khả năng ứng dụng vào công nghệ đem lại lợi ích. 

Để được pháp luật bảo hộ là sáng chế cần những điều kiện sau: 

Thủ tục đăng kí bảo hộ sáng chế tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tổng đài tư vấn miễn phí 1900.4580

Thứ nhất: Phải đảm bảo tính mới của sáng chế. 

Một trong những điều kiện tiên quyết cho việc bảo hộ sáng chế là phải có tính mới.
 – Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước, ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

 – Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó. 

* Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký được nộp trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày công bố:

 • Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký theo quy định tại Điều 86 Luật Sở Hữu trí tuệ
 • Sáng chế được người có quyền đăng ký tại Điều 86 luật này công bố dưới dạng báo cáo khoa học;
 • Sáng chế được người có quyền đăng ký trừng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

Thứ hai: Phải đảm bảo được tính sáng tạo của sáng chế: 

Mục tiêu của bảo hộ sáng chế đó là khuyến khích sự sáng tạo, vì vậy tính sáng tạo là yêu cầu bắt buộc đối với sáng chế.
 Sáng chế được bảo hộ không những phải có sự khác biệt với những gì đã có trong tình trạng kỹ thuật trước đó mà sự khác biệt này còn phải có 2 đặc tính.

 • Thứ nhất sự khác biệt này phải có “Tính sáng tạo”
 • Thứ hai nó phải có bước tiến mới cao hơn so với tình trạng kỹ thuật hiện tại. 

Thứ ba: Phải có khả năng áp dụng công nghiệp: 

Một giải pháp kỹ thuật chỉ có thể được cấp bằng độc quyền sáng chế nếu có khả năng áp dụng trên thực tế chứ không đơn thuần mang tính lý thuyết. 
Theo pháp luật Việt Nam sáng chế được coi là khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.  

2. Có phải đăng kí sáng chế không?

Theo khoản 1 điều 6 Nghị định 103/2006 thì sáng chế được bảo hộ chỉ khi được đăng kí tại cơ quan có thẩm quyền.

Khi bạn đăng kí tại sơ quan có thẩm quyền thì có những lợi ích quan trọng :

 • Sử dụng sáng chế để áp dụng vào cuộc sống để mang lại lợi ích về vật chất cho chủ sở hữu;
 • Có thể tiến hành biện pháp pháp lý hành chính hoặc hình sự để xử lý hành vi xâm phạm đối với sáng chế đã đăng ký bởi bên thứ ba;
 • Chứng minh được rằng mình là chủ sở hữu duy nhất của sáng chế và sẽ được pháp luật bảo vệ khi có tránh chấp xảy ra với bên thứ 3;
 • Được sử dụng độc quyền sáng chế trong thời gian 20 năm, trong trường hợp không có nhu cầu phát triển sáng chế, chủ sở hữu sáng chế có thể chuyển nhượng sáng chế cho bên thứ 3 để thu chi phí chuyển nhượng;

3. Thủ tục đăng kí sáng chế

Để được bảo hộ đối với sáng chế, bạn cần tiến hành thủ tục đăng kí sáng chế dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

02 Tờ khai đăng ký sáng chế, đánh máy theo mẫu số 01-SC Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

– 02 Bản mô tả sáng chế. Trong đó bản mô tả sáng chế phải đáp ứng quy định tại điểm 23.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. Bản mô tả sáng chế gồm có Phần mô tả, Yêu cầu bảo hộ và Hình vẽ (nếu có).

Phần mô tả phải được trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của sáng chế theo các nội dung sau:

     + Tên sáng chế;

     + Lĩnh vực sử dụng sáng chế;

     + Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế;

     + Bản chất kỹ thuật của sáng chế;

     + Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);

     + Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế;

     + Ví dụ thực hiện sáng chế;

     + Những lợi ích (hiệu quả) có  thể đạt được.

     Yêu cầu bảo hộ được tách thành riêng sau phần mô tả, yêu cầu bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ.

Thủ tục đăng kí bảo hộ sáng chế tại Hà Nội
Tổng đài tư vấn miễn phí 1900.4580

     Hình vẽ, sơ đồ (nếu có): được tách thành trang riêng.

– 02 Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích. Tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không được vượt quá 150 từ và phải được tách thành trang riêng. Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không bắt buộc phải nộp tại thời điểm nộp đơn và người nộp đơn có thể bổ sung sau;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí

Tài liệu khác nếu có

Bước 2: Nộp hồ sơ

Bạn đang ở Đà Nẵng do vậy bạn có thể đưa hồ sơ của mình đến Văn Phòng Đại Diện của Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Bước 3: Chờ thẩm định và nhận kết quả

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký sáng chế được xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng

– Công bố đơn đăng ký sáng chế

(i) Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn;

(ii) Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (sau đây gọi là “đơn PCT”) được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ đã vào giai đoạn quốc gia;

(iii) Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

– Thẩm định nội dung: không quá 18 tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An. Nếu còn vướng mắc; chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Chuyên viên tư vấn sở hữu trí tuệ; – Luật Tuệ An uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác về sở hữu trí tuệ:

  Luật Tuệ An – Tổng đài tư vấn luật miễn phí 24/7: 1900.4580
LUẬT SƯ TƯ VẤN UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.


Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.