Thủ tục giải chấp sổ đỏ đầy đủ mới nhất năm 2022

Sau khi đã hoàn tất việc trả nợ thì người thế chấp sổ đỏ phải giải chấp sổ đỏ hay còn gọi là xóa thế chấp sổ đỏ để tránh những rủi ro. Giải chấp sổ đỏ được thực hiện ngay sau khi bên thế chấp đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho bên nhận thế chấp. Và chắc hẳn không phải ai cũng biết đến thủ tục giải cấp sổ đỏ. Như vậy, bài viết sau đây, Luật Tuệ An xin hỗ trợ thắc mắc của bạn về Thủ tục giải chấp sổ đỏ đầy đủ mới nhất năm 2022

Thủ tục giải chấp sổ đỏ đầy đủ mới nhất năm 2022
Thủ tục giải chấp sổ đỏ đầy đủ mới nhất năm 2022

Cơ sở pháp lý

Giải chấp sổ đỏ là gì?

Giải chấp sổ đỏ hay xóa thể chấp sổ đỏ là hình thức ngân hàng tiến hành giải trừ tải sản thế chấp như quyền sử dụng bất động sản nhà ở đất khi chính tài sản đó đã hoàn thành hết nghĩa vụ bảo đảm cho khoản vay cùng lúc khách hàng thanh toán hết tất cả khoản nợ trong hợp đồng đã ký.

Khi kết thúc thời gian giải chấp số đỏ khách hàng sẽ tiến hành thực hiện đăng ký thế chấp cho trường hợp đã xóa quyền thế chấp sử dụng đất.

Có thể hiểu đơn giản hơn, xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ là việc làm bắt buộc thực hiện ngay sau khi được ngân hàng giải chấp sổ đỏ. Điều này đã được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ.

Điều kiện giải chấp sổ đỏ

Căn cứ theo Điều 21 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, bên thế chấp được xóa đăng ký thế chấp nếu thuộc trường hợp sau:

 • Đến hạn trả nợ gốc và đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

Khi thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất, các bên có quyền thỏa thuận với nhau về thời hạn thế chấp (thời hạn cho vay). Theo đó, khi đến thời hạn các bên thỏa thuận mà bên thế chấp thực hiện xong nghĩa vụ của mình (trả gốc và lãi) thì có quyền xóa đăng ký thế chấp theo quy định.

 • Chưa đến hạn trả gốc nhưng các bên thỏa thuận trả nợ trước.

Đây là trường hợp khá phố biến vì trên thực tế, nhiều ngân hàng cho phép bên thế chấp trả gốc và lãi trước thời hạn. Sau khi tất toán xong, bên thế chấp có quyền xóa đăng ký thế chấp.

Đối tượng tham gia giải chấp sổ đỏ

Như vậy, những đối tượng, trường hợp được ngân hàng và cơ quan Nhà nước thực hiện thủ tục giải chấp sổ đỏ là:

 • Chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng tài sản bảo đảm là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Thay thế giải pháp vay vốn thế chấp sổ đỏ bằng các dịch vụ tài chính như đáo hạn khoản vay, thế chấp tài sản mới như nhà xưởng, ô tô,… có giá trị tài chính bằng hoặc lớn hơn giá trị sổ đỏ thế chấp trước đó.
 • Trường hợp khách hàng không đủ khả năng thanh toán khoản nợ vay, ngân hàng sẽ yêu cầu bên có nghĩa vụ xử lý tài sản để hoàn tất khoản nợ theo đúng quy định pháp luật.
 • Trường hợp tòa án đã ban bố quyết định biện pháp bảo đảm tài sản vô hiệu;
 • Trường hợp khách hàng hoặc ngân hàng đơn phương chấm dứt tài sản thế chấp;
 • Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã ban bố quyết định kê biên, xử lý tài sản thế chấp;
 • Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận và đồng ý thời gian giải chấp sổ đỏ.

Hồ sơ giải chấp quyền sử dụng đất

Việc chuyển bị hồ sơ giải chấp được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Nghị định 102/2017/NĐ-CPĐiều 26 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp theo Mẫu số 03/XĐK
 • Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp phiếu yêu cầu xóa đăng ký chỉ có chữ ký của bên bảo đảm;
 • Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Trường hợp người sử dụng đất ủy quyền cho người khác làm thủ tục giải chấp thì cần có thêm Văn bản ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
 • Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nếu có.
 • Chứng minh nhân dân của bên thế chấp.

Thủ tục giải chấp sổ đỏ

Khi đã hoàn thành bộ hồ sơ trên, khách hàng sẽ đến cơ quan thẩm quyền là phòng đăng ký đất đai để hoàn tất thủ tục giải chấp sổ đỏ.

Bước 1: Nộp hồ sơ

Đến 1 trong hai cơ quan văn phòng đăng ký sử dụng đất cấp quận/huyện hoặc văn phòng đăng ký đất đai tại cơ sở để nộp bộ hồ sơ giải chấp quyền sử dụng đất.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Cơ quan chính quyền tiếp nhận hồ sơ và giải đáp những thắc mắc cho khách hàng liên quan đến vấn đề thời gian giải chấp sổ đỏ và hẹn giấy trả kết quả theo đúng quy định đã được ban bố của pháp luật nhà nước Việt Nam.

 • Trường hợp 1: Khi cơ quan đăng ký đất đai kiểm định hồ sơ giải chấp không đúng theo quy định, sẽ pháp đơn thông báo chối từ giải chấp sổ đỏ và hướng dẫn khách hàng đăng ký và chuẩn bị lại hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.
 • Trường hợp 2: Bộ hồ sơ hợp pháp, văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện công tác để giải chấp sổ đỏ khách hàng nhanh nhất có thể: Ghi sổ địa chính, xin dấu Bộ Tài nguyên và Môi trường, ký xác nhận phiếu yêu cầu xóa đăng ký tài sản bảo đảm trong vòng 1 đến 3 ngày kể từ ngày khách hàng nộp hồ sơ giải chấp.

Bước 3: Nhận hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai thông báo hẹn lịch khách hàng và trả lại kết quả theo quy định ở điều Điều 37 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

Toàn bộ kết quả sẽ được xác nhận bằng bộ văn bản sau: đơn yêu cầu đăng ký giải chấp sổ đỏ, giấy xóa quyền thế chấp tài sản đảm bảo và bộ hồ sơ quyết định giải chấp sổ đỏ đã được xác nhận.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký đất đai có thỏa thuận phương thức trả kết quả đăng ký khác thì thực hiện trả kết quả đăng ký theo phương thức đã thỏa thuận.

 • Trường hợp người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc đăng ký, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi kết quả đăng ký cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Văn đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa;
 • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục xóa đăng ký thế chấp: Văn phòng đăng ký đất đai.

Thời gian thực hiện thủ tục giải chấp sổ đỏ

 • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm đăng ký và trả kết quả trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo.
 • Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Phí giải chấp sổ đỏ

Trên thực tế không có bất kỳ quy định nào về phí giải chấp sổ đỏ cụ thể. Chính vì thế sẽ không có con số cụ thể để trả lời câu hỏi trên mà phụ thuộc theo quy định của từng ngân hàng.

Trước hết, bạn phải thanh toán toàn bộ số tiền đang nợ cho ngân hàng mới được làm thủ tục giải chấp. Và hiển nhiên trong khoảng thời gian chuẩn bị hồ sơ, bạn sẽ mất thêm tiền công chứng, tiền giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị nhận hồ sơ…

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn đất đai – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580 nhấn phím số 1

LUẬT SƯ TƯ VẤN UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác về Đất đai tại đây:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.