Thủ tục giải thể công ty cổ phần theo quy định của pháp luật

Trong quá trình kinh doanh, không phải doanh nghiệp nào cũng hoạt động hiệu quả, mang lại lợi nhuận như mong muốn. Khi đó, các chủ sở hữu công ty thường tìm đến phương án giải thể. Tuy nhiên, giải thể không phải là việc đơn giản mà bao gồm nhiều trình tự, thủ tục pháp lý phức tạp, nhất là đối với công ty cổ phần là một loại công ty đối vốn. Vậy thủ tục giải thể công ty cổ phần như thế nào? Sau đây, Luật Tuệ An xin được giải đáp và tư vấn cụ thể đến bạn đọc.

Các trường hợp được giải thể công ty cổ phần

Công ty cổ phần được giải thể trong những trường hợp sau:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Điều kiện giải thể công ty cổ phần

Trước khi giải thể, doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện sau

  • Thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác
  • Không trong bất kỳ quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Trình tự, thủ tục giải thể công ty cổ phần

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể

Để tiến hành giải thể công ty cổ phần thì công ty cần phải họp để thông qua quyết định giải thể.

Nghị quyết phải được Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần thông qua và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

Quyết định này thể hiện sự thống nhất của các cổ đông về các vấn đề liên quan đó là:

  • Lý do giải thể.
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ.
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.
  • Phương án thanh lý tài sản.

Bước 2: Công bố thông tin giải thể

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

1.Thông báo về giải thể doanh nghiệp (theo mẫu quy định);

2. Quyết định giải thể doanh nghiệp ;

3. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;

4. Phương án giải quyết nợ (nếu có)

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Đăng ký giải thể

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm:

1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp ;

2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp

3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);

4. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

9. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày thanh lý hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại Điều 208 Luật doanh nghiệp và Phòng Đăng ký kinh doanh chưa chuyển tình trạng pháp lý của công ty cổ phần sang tình trạng đã giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể công ty cổ phần, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải thông báo và nghị quyết, quyết định về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi thông tin hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về Thủ tục giải thể công ty cổ phần. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.