Thủ tục giải thể văn phòng đại diện mới nhất 2022

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh, sản xuất mà chỉ có chức năng hoạt động như tiếp cận mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, sản phẩm… Khi văn phòng đại diện hoạt động không còn hiệu quả hay không cần thiết nữa thì doanh nghiệp thường sẽ lựa chọn giải thể văn phòng đại diện để giảm thiểu chi phí. Như vậy, bài viết sau đây Luật Tuệ An xin hỗ trợ thắc mắc của bạn về Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020

Giải thể văn phòng đại diện là gì?

Pháp luật doanh nghiệp không có quy định cụ thể về khái niêm giải thể văn phòng đại diện.

Tuy nhiên, có thể hiểu là giải thể văn phòng đại diện là thủ tục hành chính nhằm chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện. Để giải thể, doanh phải hoàn tất tất cả các nghĩa vụ. Bao gồm nghĩa vụ các tổ chức, cá nhân khác, nghĩa vụ với người lao động và nghĩa vụ với cơ quan nhà nước.

Trường hợp giải thể văn phòng đại diện doanh nghiệp

Theo Điều 213 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện bao gồm các trường hợp sau

 • Doanh nghiệp có thể chủ động giải thể văn phòng đại diện trước khi giấy phép kinh doanh hết hạn khi công ty không thể hoạt động kinh doanh do thu lỗ, phá sản,…
 • Do công ty mẹ chấm dứt hoạt động kinh doanh trên cùng một lãnh thổ.
 • Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện mà doanh nghiệp đó không đề nghị gia hạn.
 • Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.
 • Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Doanh nghiệp hoạt động chưa đủ ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 • Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết theo quy định pháp luật.
Thủ tục giải thể văn phòng đại diện mới nhất 2022
Thủ tục giải thể văn phòng đại diện mới nhất 2022

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện

Khi văn phòng đại diện hoạt động không còn hiệu quả hay không cần thiết nữa thì doanh nghiệp thường sẽ lựa chọn giải thể văn phòng đại diện để giảm thiểu chi phí. Vì vậy, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gửi Phòng Đăng ký kinh doanh để giải thể văn phòng đại diện gồm:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện quy định tại phụ lục II-20 thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
 • Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện; hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện.
 • Con dấu của văn phòng đại diện (nếu có).
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao (nếu có)
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể văn phòng đại diện (nếu có).

Hồ sơ đóng mã số thuế văn phòng đại diện tại Cơ quan Thuế

Hồ sơ đóng mã số thuế văn phòng đại diện bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế – Mẫu số 24/ĐK-TCT thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mới nhất năm 2021 theo Thông tư 105/2020/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế.
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể văn phòng đại diện.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (bản sao).
 • Giấy đăng ký mã số thuế bản chính (nếu có).

Thủ tục chủ động giải thể văn phòng đại diện

Để tiến hành thủ tục giải thể văn phòng đại diện, doanh nghiệp cần thực hiện đúng các bước theo quy định của pháp luật. Cụ thể, như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ khóa mã số thuế văn phòng đại diện

Để đóng mã số thuế, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đóng mã số thuế văn phòng đại diện tại Chi cục thuế quản lý của văn phòng đại diện. Hồ sơ gồm

 • Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế văn phòng đại diện;
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể văn phòng đại diện.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (bản sao).
 • Giấy đăng ký mã số thuế bản chính ( nếu có).

Bước 2: Làm thủ tục trả dấu

Đối với Văn phòng đại diện được thành lập trước ngày 01/07/2015 thì cần nộp hồ sơ trả dấu; xác nhận không sử dụng dấu tại cơ quan công an. Hồ sơ gồm có

 • Văn bản xin trả dấu/xác nhận không sử dụng dấu.
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện.
 • Con dấu và giấy đăng ký mẫu con dấu bản chính ( trường hợp trả con dấu).

Bước 3: Soạn hồ sơ giải thể văn phòng đại diện

Sau khi đóng mã số thuế và trả con dấu thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ giải thể văn phòng đại diện, gồm có

 • Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể văn phòng đại diện(nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;
 • Danh sách người lao động cũng như quyền lợi tương ứng của người lao động trong văn phòng đại diện;
 • Danh sách các chủ nợ cũng như số nợ chưa thực hiện thanh toán (nếu có);
 • Con dấu văn phòng đại diện (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao (nếu có)

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ sẽ được nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư. Trong vòng 5 ngày làm việc cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ về thuế thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thay đổi tình trạng của Văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp về trạng thái chấm dứt hoạt động. Sau đó, ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện. Nếu trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì doanh nghiệp sẽ nhận được văn bản nêu rõ lý do.

Bước 5: Trả kết quả

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; chuyển tình trạng pháp lý trong Cơ sở dữ liệu sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

Thời hạn giải quyết hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; hoặc có thể lâu hơn do chờ thông tin của Cơ quan thuế.

Trong trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ thấy có sai hoặc thiếu sót sẽ ra Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện giải thể văn phòng đại diện

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ và ra kết quả.

Việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp thông báo giải thể văn phòng đại diện bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Lệ phí thực hiện giải thể văn phòng đại diện

Căn cứ Thông tư số 47/2019 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo Khoản 2 Điều 5 là miễn phí. Cụ thể: Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về các quy định về chủ tịch của công ty TNHH một thành viên. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài viết liên quan:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.