Thủ tục phân chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật mới nhất

Việc phân chia di sản thừa kế là một vấn đề dễ gây “mâu thuẫn” giữa những người thừa kế, giữa các thành viên trong gia đình của người chết. Việc nắm được thủ tục phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật sẽ giúp giảm thiểu các “mâu thuẫn” này. Trong phạm vi bài viết này, Luật Tuệ An sẽ tư vấn về vấn đề “Thủ tục phân chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật mới nhất.”

Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự 2015

Họp mặt những người thừa kế

Những người thừa kế của người chết bao gồm: những người thừa kế theo pháp luật của người chết và những người được hưởng thừa kế trong di chúc. Những người thừa kế theo pháp luật của người chết được chia làm ba hàng, trong đó, hàng thứ nhất được ưu tiên chia và hưởng phần thừa kế hơn cả: gồm cha, mẹ, con cái, con riêng của vợ hoặc chồng, con nuôi, vợ, chồng, ông, bà.

Những người thừa kế nhận được thông báo về việc tiến hành chia di sản hoặc về việc di chúc đã được công bố thì có thể ngồi họp lại với nhau để thỏa thuận về những vấn đề sau:

 • nếu di chúc không chỉ định người quản lý di sản, thì họ có thể chỉ định người quản lý di sản và người phân chia di sản, xác định quyền và nghĩa vụ của hai người này. Hai người này có thể là một trong những người thừa kế hoặc không.
 • thời hạn không tiến hành phân chia di sản. Chỉ khi nào thời hạn này kết thúc, việc phân chia mới được tiến hành.
 • nghĩa vụ của người quản lý di sản dùng một phần hoặc toàn bộ khối di sản thừa kế của người chết để thanh toán các khoản nợ, thực hiện các nghĩa vụ về tài sản của người chết.
 • thỏa thuận phân chia nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ của người chết, các nghĩa vụ tài sản của người chết giữa những người thừa kế.
 • Thỏa thuận nguồn tiền, số tiền dùng để thực hiện các nghĩa vụ tài sản,thanh toán các khoản nợ của người chết, các chi phí liên quan tới việc thừa kế sẽ nằm ngoài phạm vi của khối di sản thừa kế.

. Người phát đi thông báo có thể là một trong những người thừa kế hoặc người đang quản lý di sản hoặc người được người chết ủy quyền quản lý di chúc. Các thỏa thuận của những người thừa kế đều phải lập thành văn bản. Ngoài ra, cuộc họp nên được quay lại dưới dạng video để lưu trữ.

Dành một phần di sản vào việc thờ cúng hoặc tặng cho người khác theo nội dung di chúc

Khi người lập di chúc đã ghi dành một phần di sản vào việc thờ cúng hoặc di tặng (di tặng là tặng cho người khác một phần di sản của mình sau khi chết) thì những người thừa kế không được chia phần di sản này.

Cấm dùng lấy phần di sản dùng vào việc thờ cúng để thanh toán các khoản nợ, các chi phí liên quan tới thừa kế và cấm dùng để thực hiện các nghĩa vụ tài sản của người chết.

Chỉ được lấy phần di sản dùng cho di tặng để thực hiện các nghĩa vụ tài sản của người chết khi mà toàn bộ phần di sản thừa kế không đủ để thực hiện nghĩa vụ này.

Phân chia di sản thừa kế

Những người thừa kế cần yêu cầu phân chia di sản trong 30 năm đối với bất động sản và trong 10 năm đối với động sản kể từ thời điểm người để lại di sản chết. Nếu không, khi quá 2 thời hạn này, thì động sản hoặc bất động sản sẽ thuộc về người thừa kế đang quản lý chúng.

Việc phân chia di sản thừa kế được tiến hành theo nội dung di chúc của người chết hoặc theo thỏa thuận của những người thừa kế. Hoặc được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chết (nếu không còn bất kỳ ai ở hàng này thì chia đều cho những người ở hàng thứ 2 và tương tự đối với hàng thứ 3).

Lưu ý: nếu trong một hàng thừa kế, đã có người thành thai (trước thời điểm người để lại di sản chết) nhưng được chưa sinh ra thì những người thừa kế khác phải dành một suất thừa kế cho bào thai này ngang bằng với từng người thừa kế cùng hàng khác sau khi người này ra đời. Nếu như người này không được sinh ra, thì suất thừa kế này sẽ được những người thừa kế khác sẽ hưởng.

Bất kỳ người thừa kế nào không muốn hưởng phần thừa kế thì cần thể hiện sự chối trước thời điểm tiến hành phân chia di sản. Tuy nhiên, nghiêm cấm việc từ chối này nếu người từ chối có mục đích trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với người khác. VD: không được trốn tránh thực hiện nghĩa vụ trả khoản vay của người chết để lại mà trước đó mọi người thừa kế đã thỏa thuận phân chia cho mình.

Thanh toán các khoản nợ, chi phí liên quan tới việc thừa kế và thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết

Trong thủ tục phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, việc thanh toán các khoản nợ, các chi phí trên, thực hiện các nghĩa vụ tài sản có thể được thực hiện trước hoặc sau khi di sản thừa kế đã được phân chia cho những người thừa kế.

Bắt đầu kể từ sau người để lại di sản thừa kế chết, những người thừa kế có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ, các nghĩa vụ tài sản của người để lại di sản và thanh toán các chi phí liên quan tới việc thừa kế. Tài sản dùng để thanh toán, thực hiện các nghĩa vụ tài sản được lấy từ khối di sản thừa kế của người chết hoặc được lấy từ nguồn khác nằm ngoài khối di sản (nếu những người kế đã có thỏa thuận này).

Ngoài các khoản nợ, nghĩa vụ về tài sản, những người thừa kế sẽ phải thanh toán các chi phí liên quan tới việc thừa kế. Nguồn tài sản Thứ tự các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và các chi phí liên quan được ưu tiên thanh toán như sau:

 • Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.
 • Tiền cấp dưỡng còn thiếu.
 • Chi phí cho việc bảo quản di sản.
 • Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.
 • Tiền công lao động.
 • Tiền bồi thường thiệt hại.
 • Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.
 • Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.
 • Tiền phạt.
 • Các chi phí khác.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề “Thủ tục phân chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật mới nhất”. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn thừa kế– Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 0966.866.650.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác tại đây:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.