Thủ tục rút đơn ly hôn đơn phương mới nhất năm 2021

Sau những mâu thuẫn, những cuộc cãi vã bạn đã nộp đơn xin ly hôn đơn phương lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Hiện tại hai vợ chồng đã tìm lại được tiếng nói chung, bạn muốn rút lại đơn ly hôn. Vậy nhưng bạn không biết liệu đơn đã nộp thì có rút lại được không? Thủ tục tiến hành ra sao? Qua bài viết này Luật Tuệ An sẽ tư vấn rõ cho bạn đọc về “Thủ tục rút đơn ly hôn đơn phương mới nhất năm 2021“.

Cơ sở pháp lý

  • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;
  • Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
  • Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 hướng dẫn mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án với các quy định về án phí dân sự, tạm ứng án phí dân sự, án phí hình sự sơ thẩm, phúc thẩm, án phí hành chính sơ thẩm, phúc thẩm.

Rút đơn ly hôn đơn phương là gì?

Rút đơn ly hôn đơn phương là việc người nộp đơn khởi kiện ly hôn vì các lý do khác nhau mà thay đổi quyết định của mình, không muốn ly hôn nữa và họ muốn rút lại đơn ly hôn đơn phương đã nộp.

Hoặc ta có thể hiểu rằng đó chính là việc sau khi đã nộp đơn ly hôn đơn phương lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền, người yêu cầu ly hôn xin rút lại yêu cầu của mình.

Ai là người được rút đơn ly hôn đơn phương?

Một trong những quyền đặc trưng của đương sự khi tham gia vào quá trình tố tụng đó chính là quyền quyết định và tự định đoạt yêu cầu của mình. Theo quy định tại khoản 4 điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì đương sự có quyền và nghĩa vụ ngang nhau. Khi tham gia tố tụng và đương sự có quyền:

Giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu theo quy định của Bộ luật này.

Theo quy định trên thì trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, đương sự có quyền rút lại đơn khởi kiện của mình. Cụ thể khi giải quyết vụ án ly hôn đơn phương, nguyên đơn có quyền được rút đơn ly hôn nếu việc rút lại đơn là tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối.

Thủ tục rút đơn ly hôn đơn phương mới nhất năm 2021
Thủ tục rút đơn ly hôn đơn phương mới nhất năm 2021

Có thể rút đơn ly hôn đơn phương ở giai đoạn nào?

Rút đơn khi tòa án chưa thụ lý vụ án

Tại khoản 2 Điều 5 Bộ luật Tố tụng dân sự đã quy định rằng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu của mình hoặc thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.

Như vậy, đương sự hoàn toàn có quyền chấm dứt hoặc thay đổi yêu cầu của mình ở thời điểm Tòa án chưa thụ lý vụ án ly hôn. Tức là khi chưa bắt đầu thủ tục tố tụng giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án, người nộp đơn xin ly hôn hoàn toàn được rút đơn ly hôn để cân nhắc thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Rút đơn trước khi mở phiên tòa sơ thẩm

Trước khi mở phiên tòa là thời gian được tính từ khi Toàn án thụ lý vụ án ly hôn cho đến trước khi Tòa án mở phiên tòa sơ thẩm.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thì sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây:

c) Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan.

Nếu nguyên đơn rút hết toàn bộ yêu cầu của mình và không còn yêu cầu của các đương sự khác thì tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Khi đó Tòa án sẽ tiến hành xóa tên vụ án đó trong sổ thụ lý và trả lại đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự nếu có yêu cầu.

Như vậy, trong giai đoạn này, nguyên đơn hoàn toàn có quyền rút lại đơn ly hôn đã được Tòa án thụ lý.

Rút đơn tại phiên tòa sơ thẩm

Theo quy định tại Điều 243 hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu và Điều 244 xem xét việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì:

  • Tại phiên tòa sơ thẩm khi tiến hành thủ tục hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu chủ tọa phiên tòa sẽ hỏi đương sự về việc có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện hay không.
  • Nếu đương sự muốn rút yêu cầu khởi kiện ly hôn thì Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử vụ án nếu thấy việc rút đơn là tự nguyện.

Như vậy, đương sự hoàn toàn có thể rút lại đơn yêu cầu tại phiên tòa sơ thẩm nếu việc rút đơn ly hôn là tự nguyện, khi đó Hội đồng xét xử sẽ tiến hành đình chỉ xét xử vụ án.

Rút đơn ly hôn trước khi mở phiên tòa phúc thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm

      Theo quy định tại Khoản 1 Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về việc nguyên đơn rút đơn trước hoặc tại phiên tòa phúc thẩm thì trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, nếu nguyên đơn rút đơn khởi kiện thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi bị đơn có đồng ý hay không về việc nguyên đơn rút đơn khởi kiện. Nếu:

  • Bị đơn không đồng ý thì không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn;
  • Bị đơn đồng ý thì chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn. Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. Trong trường hợp này, các đương sự vẫn phải chịu án phí sơ thẩm theo quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và phải chịu một nửa án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

      Như vậy, nếu có việc kháng cáo bản án sơ thẩm thì thủ tục ly hôn sẽ được tiếp tục giải quyết ở cấp phúc thẩm. Đồng thời trước khi mở phiên tòa phúc thẩm hoặc tại phiên tòa phúc thẩm giải quyết việc ly hôn thì:

  • Nguyên đơn có thể rút yêu cầu ly hôn và được Hội đồng xét xử chấp nhận nếu bị đơn đồng ý cho nguyên đơn rút đơn khởi kiện ly hôn. Khi Hội đồng xét xử chấp nhận cho nguyên đơn rút yêu cầu ly hôn thì lúc này Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án ly hôn.
  • Trường hợp bị đơn không đồng ý cho nguyên đơn rút đơn yêu cầu thì Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn và vẫn tiến hành giải quyết tranh chấp ly hôn theo thủ tục phúc thẩm.

Các bước tiến hành thủ tục rút đơn ly hôn đơn phương

Theo quy định của pháp luật hiện hành trên thì người khởi kiện được rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện ở thời điểm phù hợp mà pháp luật cho phép. Thủ tục rút đơn ly hôn thực hiện như sau:

Viết và nộp đơn xin rút đơn theo mẫu

Nguyên đơn viết đơn yêu cầu rút đơn theo mẫu gửi lên Tòa án nhân dân mà vợ/ chồng đã nộp đơn để Tòa án trả lại đơn và hồ sơ. Trong đơn xin rút yêu cầu khởi kiện về việc ly hôn, nguyên đơn cần trình bày rõ thông tin và tư cách của người làm đơn xin rút yêu cầu và trình bày về lý do xin rút đơn ly hôn.

Nhận lại tài liệu, chứng cứ

Theo quy định  về các công việc mà Tòa án thực hiện trong thời gian xét đơn yêu cầu tại điểm c Khoản 2 Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì trường hợp Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu và trả lại đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ kèm theo khi có đơn xin rút yêu cầu khởi kiện về việc ly hôn.

Khi đó, người khởi kiện nhận lại tài liệu, chứng cứ đã cung cấp cho Tòa án.

Lệ phí ly hôn khi rút đơn

Khoản 3 Điều 218 Bộ luật Tố tụng dân sự đã quy định về Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự như sau:

Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện quy định tại điểm c và trường hợp khác quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được trả lại cho họ.

Như vậy, khi vụ án bị đình chỉ giải quyết do nguyên đơn rút đơn xin ly hôn thì tiền tạm ứng án phí sẽ được trả lại. Việc rút đơn ly hôn đơn phương sẽ không mất bất kỳ khoản phí nào và tiền tạm ứng án phí đã nộp trước đó sẽ được trả lại cho nguyên đơn.

Rút đơn ly hôn rồi có được nộp lại hay không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về việc trả lại đơn khởi kiện và hậu quả của việc trả lại đơn khởi kiện thì đương sự có quyền nộp đơn khởi kiện lại trong các trường hợp sau đây:

b) Yêu cầu ly hôn, yêu cầu thay đổi nuôi con, thay đổi mức cấp dưỡng, mức bồi thường thiệt hại, yêu cầu thay đổi người quản lý tài sản, thay đổi người quản lý di sản, thay đổi người giám hộ hoặc vụ án đòi tài sản, đòi tài sản cho thuê, cho mượn, đòi nhà, đòi quyền sử dụng đất cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ mà trước đó Tòa án chưa chấp nhận yêu cầu mà theo quy định của pháp luật được quyền khởi kiện lại.

Theo quy định này, đối với yêu cầu ly hôn mà Tòa án chưa chấp nhận yêu cầu thì đương sự có quyền nộp lại đơn khởi kiện.

      Như vậy, trong trường hợp trước đây bạn đã rút đơn ly hôn thì Tòa án đã đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu của bạn. Thời điểm hiện tại nếu có căn cứ để ly hôn và muốn yêu cầu Tòa án giải quyết thì bạn hoàn toàn có thể nộp lại đơn ly hôn. Khi đó Tòa án vẫn sẽ xem xét đơn và giải quyết yêu cầu của bạn theo thủ tục tố tụng dân sự.

Mẫu đơn xin rút đơn ly hôn đơn phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày……tháng…….năm…………

ĐƠN XIN RÚT ĐƠN KHỞI KIỆN

      Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

      Tôi tên là:………………………………………………………………………………. Sinh ngày:………………………………………………………………………….

      Chứng minh thư nhân dân số:…………………………….….……..……… Cấp ngày:………………………………Nơi cấp…………………………….

      Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………….…………………………..

      Tôi làm đơn này xin kính đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi với nội dung cụ thể như sau:

      Tôi tên là………………………..…………..…., tôi và vợ/ chồng……………..………………………….kết hôn năm……….…….được UBND xã/ phường…………………………..cấp Giấy chứng kết hôn ngày…………….……tháng………………..năm……………….

      Do mâu thuẫn vợ chồng đã dẫn đến trầm trọng nên tôi đã làm đơn xin ly hôn gửi lên Tòa án nhân dân……………………….……và được Tòa án nhân dân……………………………thụ lý vụ án theo thông báo thụ lý số:…………………………

      Nhưng hiện nay chồng tôi đã đi ra nước ngoài làm việc theo dạng xuất khẩu lao động nên tôi làm đơn này xin được rút đơn khởi kiện mà tôi đã nộp tại Tòa án nhân dân………………………………….…………

      Kính mong quý Tòa án xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề Thủ tục rút đơn ly hôn đơn phương. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580 nhấn phím số 3.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác về Hôn nhân và gia đình tại đây:

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.