Thủ tục sửa đổi lại điều lệ công ty TNHH theo quy định pháp luật

Điều lệ công ty là tài liệu giấy tờ không thể thiếu khi công ty TNHH nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, công ty có thể thực hiện thay đổi điều lệ công ty mình. Vậy làm thế nào để thực hiện việc thay đổi này? Để trả lời câu hỏi này, Luật Tuệ An sẽ gửi đến bạn đọc bài viết Thủ tục sửa đổi lại điều lệ công ty TNHH theo quy định pháp luật sau đây.

Thủ tục sửa đổi lại điều lệ công ty TNHH theo quy định pháp luật
Thủ tục sửa đổi lại điều lệ công ty TNHH theo quy định pháp luật

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Điều lệ công ty là gì?

Điều lệ công ty là bản thỏa thuận giữa những người chủ sở hữu công ty với nhau, là sự cam kết, ràng buộc các thành viên trong một luật lệ chung, được soạn thảo căn cứ trên những khuôn mẫu chung của pháp luật, để ấn định các nguyên tắc về cách thức thành lập, quản lý, hoạt động và giải thể của doanh nghiệp.

Đặc điểm của Điều lệ công ty

 • Điều lệ công ty là căn cứ pháp lý đầu tiên và quan trọng nhất khi có tranh chấp xảy ra; được đưa ra làm cơ sở để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty do doanh nghiệp tự lập nên; có nội dung căn cứ theo các quy định về pháp luật doanh nghiệp và không được trái với các quy định pháp luật. 
 • Điều lệ là bản cam kết của các thành viên công ty về việc thành lập công ty; quản lý và hoạt động của doanh nghiệp. 
 • Việc xác lập, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ Điều lệ của công ty phải thực hiện tuân thủ theo các quy định của pháp luật. 
 • Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Nội dung của Điều lệ công ty TNHH

Pháp luật hiện hành quy định, Điều lệ của công ty phải bao gòm các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của chủ sở hữu công ty, thành viên. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Thủ tục sửa đổi lại điều lệ công ty TNHH theo quy định pháp luật

Điều lệ công ty là văn bản nội bộ của công ty. Và theo khoản 1 điều 24 Luật doanh nghiệp 2020 quy định Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Như vậy, đối với trường hợp công ty TNHH muốn sửa đổi lại điều lệ công ty thì hoàn toàn có thể thực hiện thay đổi cho phù hợp hơn với quá trình hoạt động của công ty. Về quá trình sửa đổi lại điều lệ thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Thảo luận về việc sửa đổi lại Điều lệ công ty

Hội đồng thành viên gồm tất cả thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Hội đồng thành viên của công ty họp để thảo luận về vấn đề sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Thủ tục sửa đổi lại điều lệ công ty TNHH theo quy định pháp luật
Thủ tục sửa đổi lại điều lệ công ty TNHH theo quy định pháp luật

Bước 2: Lập Điều lệ sửa đổi bổ sung

 • Sau khi thông qua nghị quyết, quyết định về việc sửa đổi lại điều lệ, công ty TNHH tiến hành lập Điều lệ công ty. Trong đó, Điều lệ sửa đổi lại phải tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về nội dung của Điều lệ công ty.
 • Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:
  • Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH một thành viên.
  • Người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Bước 3: Thông qua nghị quyết về việc sửa đổi lại Điều lệ công ty

Tùy từng loại hình công ty TNHH mà việc thông qua nghị quyết về vấn đề sửa đổi điều lệ sẽ được quy định khác nhau

 • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Việc sửa đổi lại Điều lệ công ty do Hội đồng thành viên thông qua. Nghị này sẽ được thông qua khi được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành.
 • Đối với công ty TNHH một thành viên
  • Công ty do tổ chức làm chủ sở hữu: Hôi đồng thành viên thông qua việc sửa đổi lại Điều lệ công ty. Và việc sửa đổi này chỉ được thông qua khi được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành.
  • Công ty do cá nhân làm chủ sỏ hữu: Chủ sở hữu công ty tự mình quyết định về vấn đề sửa đổi lại Điều lệ công ty
 • Sau khi nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty được thông qua thì Điều lệ mới của công ty có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết được thông qua hoặc từ ngày được ghi nhận trong nghị quyết.

Lưu ý khi thực hiện sửa đổi lại Điều lệ công ty

 • Sau khi thực hiện các công việc trên công ty có thể sử dụng điều lệ mới mà không cần phải thông báo cho các cơ quan về đăng ký kinh doanh.
 • Điều lệ mới được lưu hành nội bộ trong công ty.
 • Nội dung của Điều lệ không được trái với các quy định của pháp luật

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề: Thủ tục sửa đổi lại điều lệ công ty TNHH theo quy định pháp luật. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn doanh nghiệp  – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác tại đây:

Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH

Những ưu điểm, nhược điểm khi thành lập công ty TNHH

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.