Thủ tục thành lập công ty đào tạo nghề mới nhất 2022

Thành lập công ty đào tạo nghề hiện nay đang rất được quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức muốn đào tạo nhiều lớp học viên. Vậy thành lập công ty đào tạo nghề cần những thủ tục nào? Luật Tuệ An sẽ giải đáp thắc mắc của bạn qua bài viết Thủ tục thành lập công ty đào tạo nghề mới nhất 2022

Cơ sở pháp lý

 • Luật Giáo dục 2019
 • Luật Doanh nghiệp 2020

Công ty đào tạo nghề là gì?

Công ty đào tạo nghề hay trung tâm đào tạo nghề là nơi thực hiện tổ chức các hoạt động giảng dạy nghề nghiệp. Theo quy định của pháp luật, Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp; trình độ trung cấp; trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Có hai hình thức đào tạo là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên.

Thủ tục thành lập công ty đào tạo nghề mới nhất 2022
Thủ tục thành lập công ty đào tạo nghề mới nhất 2022

Loại hình của công ty đào tạo nghề

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức theo các loại hình sau đây:

 • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, do Nhà nước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất;
 • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân, do các tổ chức xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp; tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất;
 • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm:
 • cơ sở giáo dục nghề nghiệp 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài;
 • cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Điều kiện thành lập công ty đào tạo nghề.

Để thành lập trung tâm dạy nghề cần đáp ứng đủ điều kiện luật định như sau:

 • Trung tâm dạy nghề cần phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.
 • Số học sinh học nghề tại trung tâm cần đạt tối thiểu 150 học sinh/năm.
 • Đội ngũ giáo viên cần đạt đủ điều kiện về kỹ năng cũng như chuyên môn
 • Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1000 m2;
 • Kinh phí, trung tâm dạy nghề cần có tối thiểu ngồn vốn là 05 tỷ đồng.
 • Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng, xưởng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 04 m2/chỗ học;
 • Có đủ chương trình, giáo trình đào tạo của từng nghề đăng ký hoạt động và phải được xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 25 học sinh/giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề tổ chức đào tạo.

Thủ tục thành lập công ty đào tạo nghề

Bạn cần thực hiện đầy đủ các bước theo trình tự như sau:

Bước 1: Đăng ký thành lập công ty đào tạo nghề tại Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại.

Hồ sơ thành lập công ty đào tạo nghề bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định
 • Dự thảo Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên/ cổ đông đối với việc mở công ty;
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu sao y công chứng không quá 03 tháng của tất cả thành viên mở công ty

Sau khi có đủ giấy tờ, hồ sơ ở trên, các bạn nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Xin giấy phép thành lập công ty đào tao nghề.

Doanh nghiệp lập hồ sơ theo quy định gửi cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định như sau:

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn.
 • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội quyết định thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc cơ quan, tổ chức mình.
 • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định thành lập trường cao đẳng công lập, cho phép thành lập trường cao đẳng tư thục.

Cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước khi gửi Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trường hợp hồ sơ đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 7 Nghị định này có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 7 Nghị định này gửi hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ thành lập công ty đào tạo nghề

Người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng do lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc người được ủy quyền làm Chủ tịch và thành viên là đại diện các bộ, cơ quan:

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Bộ Tài chính.
 • Bộ Nội vụ.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường cao đẳng đặt trụ sở chính.
 • Tổng cục Dạy nghề và đại diện một số đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp do cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 7 Nghị định này gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện hồ sơ và gửi cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 3: Ra quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định, cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về các quy định về Thủ tục thành lập công ty chi tiết từ A-Z mới nhất năm 2021. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài viết liên quan:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.