Thủ tục thay đổi vốn công ty TNHH 1 thành viên

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên là tổng giá trị tài sản mà chủ sở hữu đã góp hoặc cam kết góp khi đăng ký thành lập với cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong quá trình sản xuất và kinh doanh, có thể do nhiều lý do như doanh nghiệp đầu tư thêm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc huy động thêm vốn của thành viên mới để tăng vốn điều lệ của công ty. Để giúp cho doanh nghiệp nắm rõ thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên cũng như hạn chế những khó khăn khi làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy, hãy cùng Luật Tuệ An tìm hiểu về thủ tục thay đổi vốn công ty TNHH 1 thành viên qua bài viết dưới đây

Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ phải góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết góp. Nếu góp không đủ, chủ sở hữu sẽ phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên có thể tăng lên hoặc giảm xuống. Việc thay đổi vốn điều lệ sẽ do chủ sở hữu công ty quyết định.

Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. 

Thủ tục thay đổi vốn công ty TNHH 1 thành viên
Thủ tục thay đổi vốn công ty TNHH 1 thành viên

Trường hợp chủ sở hữu công ty đầu tư thêm

Đây là một cách để tăng vốn điều lệ hữu hiệu. Chủ sở hữu công ty vẫn là thành viên duy nhất của công ty của mình. Tránh các ý định thâu tóm công ty như các loại hình công ty cổ phần hay công ty TNHH hai thành viên khác. Khi thực hiện tăng vốn điều lệ bằng cách tự bỏ thêm vốn đầu tư. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Hồ sơ thay đổi bao gồm

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về tăng vốn điều lệ. Trong đó ghi rõ số vốn tăng thêm, hình thức tăng vốn, thời điểm tăng vốn.
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ)

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bản mềm đến cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người nộp hồ sơ có thể là Chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền đi nộp hồ sơ. Sau khoảng 03 ngày sẽ nhận được thông báo. Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, người nộp hồ sơ sẽ nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư. Chuyên viên kiểm tra hồ sơ, và viết giấy biên nhận. Trong khoảng 05 ngày làm việc, Phòng đăng ký giải quyết hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo biên nhận, người nộp hồ sơ đến nhận kết quả.

Lưu ý khi tăng vốn

Sau khi tăng vốn điều lệ, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên cổng doanh nghiệp quốc gia. Nếu tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo. Chủ sở hữu công ty phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo. Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi. Phòng kế toán sẽ phải điều chỉnh chỉ tiêu vốn trên hồ sơ kế toán của doanh nghiệp

Tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác

Khi huy động thêm vốn góp của người khác, công ty sẽ bắt buộc phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần theo quy định tại Điều 202 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Người góp thêm vốn có thể là tổ chức hoặc cá nhân.

Công ty có thể khắc dấu mới và làm Thông báo thay đổi mẫu dấu nộp trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia. 

Giảm vốn điều lệ

Công ty TNHH một thành viên giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

– Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty.

– Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ

Trường hợp này chỉ được áp dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

 • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp.
 • Và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu.

Việc thanh toán các khoản nợ sẽ dựa vào báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất. Chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, công ty TNHH một thành viên mới được hoàn trả một phần vốn góp.

Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên phải góp đủ vốn trong 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau khi hết thời hạn trên, chủ sở hữu công ty góp không đủ, Công ty sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ (giảm vốn điều lệ). Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Công ty cần chuẩn bị hồ sơ gồm có :

 • Thông báo giảm vốn điều lệ đến phòng đăng ký kinh doanh, nơi công ty đã đăng ký.
 • Quyết định bằng văn bản về việc giảm vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
 • Cam kết về việc đảm bảo đủ vốn và tài sản để thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
 • Văn bản ủy quyền và bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân người được ủy quyền.

Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Công ty nộp hồ sơ bản mềm lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người nộp hồ sơ có thể là chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật, hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ. Thời gian nhận thông báo là khoảng 03 ngày.

Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, người nộp hồ sơ nộp hồ sơ bản cứng đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư. Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Và viết giấy biên nhận.

Phòng đăng ký kinh doanh xử lý giải quyết hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Người nộp hồ sơ theo lịch hẹn ghi trên giấy biên nhận sẽ đến nhận kết quả.

Lưu ý

Sau khi giảm vốn điều lệ, công ty TNHH một thành viên sẽ phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia. Việc thay đổi vốn làm thay đổi bậc lệ phí môn bài, công ty sẽ phải thực hiện kê khai lại tờ khai thuế môn bài để nộp cho cơ quan thuế.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề: Thủ tục thay đổi vốn công ty TNHH 1 thành viên. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn doanh nghiệp  – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác tại đây:

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Thường Tín

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Thạch Thất

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Ứng Hòa

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.