Vốn cố định là gì? Phân biệt vốn cố định và vốn lưu động

Vốn là một thành phần quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Không có vốn thì không thể kinh doanh được và không có doanh nghiệp nào có thể tồn tại được. Vốn có thể được phân loại dưới hai dạng – vốn cố định và vốn lưu động. Bài viết dưới đây của Luật Tuệ An chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Vốn cố định là gì? Phân biệt vốn cố định và vốn lưu động

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp

Vốn cố định là gì?

Vốn cố định là số tiền đầu tư, ứng trước cho mua sắm, xây dựng hoặc lắp đặt tài sản cố định hữu hình. Hoặc là tài sản cố định vô hình được luân chuyển dần thành từng phần trong nhiều chu kỳ trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Và cuối cùng kết thúc một vòng tuần hoàn kể từ khi tài sản cố định hết thời gian sử dụng. Hay đơn giản là việc lắp đặt tất cả những tài sản cố định hữu hình. Hoặc cho phép tất cả những chi phí đầu tư tới khoản tài sản cố định bất kỳ nào đó trong doanh nghiệp.

Vốn cố định dùng để chỉ vốn đầu tư được thực hiện trong tài sản dài hạn của công ty. Đó là một yêu cầu bắt buộc của một công ty trong giai đoạn ban đầu. Nghĩa là bắt đầu kinh doanh hoặc tiến hành kinh doanh hiện tại. Đó là một phần của tổng số vốn không được sử dụng cho sản xuất. Nhưng chúng được giữ trong kinh doanh hơn một năm kế toán. Bản chất của nó là gần như vĩnh viễn tồn tại dưới dạng tài sản hữu hình và vô hình của công ty.

Nhu cầu vốn cố định trong bất kỳ doanh nghiệp nào phụ thuộc vào bản chất của nó. Tức là các đơn vị sản xuất, đường sắt, viễn thông, cơ sở hạ tầng đòi hỏi vốn cố định cao so với các công ty kinh doanh bán buôn và bán lẻ. Nó được sử dụng để thúc đẩy kinh doanh, mở rộng, hiện đại hóa và như vậy.

Do vốn cố định được đầu tư để mua các tài sản phi hiện tại như nhà máy và máy móc, đất đai & xây dựng, nội thất & đồ đạc, xe cộ, bằng sáng chế, thiện chí, nhãn hiệu, bản quyền, v.v. của công ty, do đó khấu hao được tính vào các tài sản đó do giảm giá trị của họ theo thời gian.

Ví dụ: Mọi loại tài sản mang tính chất cố định trong khi sử dụng cũng sẽ đem đến những ảnh hưởng. Điều này chi phối những đặc tính luân chuyển của loại hình vốn cố định. Ví dụ: trong quá trình luân chuyển của nguồn vốn cố định sẽ gồm có những đặc tính như sau:

 • Ngày nay nguồn vốn cố định tồn tại ở nhiều chu kỳ trong quá trình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.
 • Nguồn vốn cố định của các doanh nghiệp cũng có thể được tiến hành chuyển giao theo từng giai đoạn,  từng phần, vào ngay trong những chu kỳ cố định của mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp.
 • Có thể nhìn thấy rõ nhất chính là công tác tham gia vào quá trình hoạt  động sản xuất bất kỳ nào đó, có một số bộ phận nhất định của nguồn vốn cố định có thể sẽ được luân chuyển tới nơi khác và biến thành một khoản chi phí mang tính cố định tương ứng với những mảng đã bị hao hụt đi của những tài sản cố định trong doanh nghiệp.

Vai trò của vốn cố định

Vốn cố định mang một số vai trò quan trọng sau đây:

 • Vốn cố định giúp đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục từ lúc mua sắm vật tư cho đến khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
 • Các doanh nghiệp sử dụng vốn cố định để đầu tư cho các loại thiết bị, công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Từ đó, hạ giá thành sản phẩm góp phần giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển vững chắc hơn.
 • Ảnh hưởng đến phạm vi hoạt động đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi lẽ quy mô nguồn vốn có tác động mạnh mẽ đến hoạt động xây dựng phương án kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Có thể khẳng định, đây là nguồn vốn không thể thiếu trong công ty. Bởi nó có tác động mạnh mẽ đến hoạt động xây dựng phương án kinh doanh của một công ty.
 • Nguồn vốn cố định được đảm bảo sẽ là phương án giúp doanh nghiệp hạn chế được các rủi ro nhất định, tổn thất, biến động thị trường; khủng hoảng tài chính trong tương lai (nếu có).
 • Có nguồn vốn cố định dồi dào, công ty sẽ luôn ở thế chủ động, tự tin hơn trong kinh doanh
 • Tạo thế chủ động trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động là sự vững chắc về tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty. Đó là kết quả của các tài sản hiện tại ít nợ phải trả hiện tại. Trong đó tài sản hiện tại là những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền trong vòng một năm. Chẳng hạn như hàng tồn kho, con nợ, tiền mặt, v.v. Trong khi nợ hiện tại là các khoản nợ phải trả do thanh toán trong vòng một năm. Tức là chủ nợ, cung cấp thuế, cho vay ngắn hạn, thấu chi ngân hàng, v.v.

Vốn cố định là gì? Phân biệt vốn cố định và vốn lưu động
Vốn cố định là gì? Phân biệt vốn cố định và vốn lưu động

Phân biệt vốn cố định và vốn lưu động

Giống nhau

Hai loại vốn này đều là khoản đầu tư của các doanh nghiệp vào tài sản của công ty. Nhằm phục vụ cho một mục tiêu mà công ty đã định sẵn theo kế hoạch. Vốn cố định và vốn lưu động là 2 nguồn vốn vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Nó quyết định đến sự hình thành, phát triển và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy hoạt động quản lý 2 nguồn vốn này là vô cùng cần thiết

Khác nhau

Điểm khác nhau giữa vốn lưu động và vốn cố định được thể hiện ở 4 khía cạnh như: (i) Khái niêm; (ii) Đặc trưng; (iii) Biểu hiện và thể hiện trên báo cáo tài chính; (iv) Phân loại. Cụ thể, như sau:

Về khái niệm

Vốn cố định là giá trị của các loại tài sản cố định. Các loại tài sản này là những tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng kéo dài qua rất nhiều chu kì kinh doanh của doanh nghiệp

Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của tài sản ngắn hạn nên đặc điểm vận động của vốn lưu động luôn chịu sự chi phối bởi những đặc điểm của tài sản ngắn hạn

Về đặc trưng

Vốn cố định luân chuyển qua nhiều kì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể là do tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của doạnh nghiệp, bộ phận vốn cố định đầu tư vào sản xuất được phân ra làm 2 phần:

 • Một bộ phận vốn cố định tương ứng với giá trị hao mòn của tài sản cố định được dịch chuyển vào chi phí kinh doanh; giá thành sản phẩm, dịch vụ được sản xuất ra. Bộ phận giá trị này sẽ được bù đắp và tích lũy lại mỗi khi hàng hóa hay dịch vụ được tiêu thụ.
 • Bộ phận còn lại của vốn cố định dưới hình thức giá trị còn lại của tài sản cố định.

Vốn lưu động lưu chuyển nhanh, nó dịch chuyển một lần vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Vốn lưu động hoàn thành một vòng tuần hoàn sau khi hoàn thành một quá trình sản xuất kinh doanh

 • Quá trình vận động của vốn lưu động là một chu kỳ khép kín từ hình thái này sang hình thái khác rồi trở về hình thái ban đầu với giá trị lớn hơn giá trị ban đầu.
 • Chu kỳ vận động của vốn lưu động là cơ sở đánh giá khả năng thanh toán; hiệu quả sản xuất kinh doanh; hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
 • Vốn cố định chuyển dần giá trị của nó vào sản phẩm thông qua mức khấu hao. Trong khi đó, vốn lưu động chuyển toàn bộ giá trị của nó vào giá trị sản phẩm theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh.

Về biểu hiện và thể hiện trên báo cáo tài chính

– Biểu hiện:

 • Vốn cố định là các tài sản cố định
 • Vốn lưu động là các tài sản lưu động

– Các chỉ tiêu đưa ra để đánh giá chính xác về hiệu quả hoạt động:

Đối với vốn cố định: các yếu tố bắt nguồn từ tài sản cố định trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh;…

Đối với vốn lưu động: tài sản lưu động chính là tiền và các khoản khác tương đương với tiền.

Về phân loại

Vốn cố định được thể hiện ở thông qua tài sản cố định của doanh nghiệp. Tùy thuộc và mục đích, góc nhìn, cách tiếp cận mà vốn lưu động được phân loại theo 02 cách sau:

Theo hình thái biểu hiện

 •  Tài sản cố định hữu hình
 •  Tài sản cố định vô hình

Theo tình hình sử dụng trong thực tế gồm

 •  Tài sản cố định đang dùng
 •  Tài sản cố định chưa dùng
 • Tài sản cố định không cần dùng và đang chờ thanh lý

Vốn lưu động được phân loại như sau:

Theo hình thái biểu hiện:

 •  Vốn bằng tiền và vốn trong thanh toán
 •  Vốn vật tư hàng hóa
 •  Vốn chi phí trả về trước

Theo vai trò của vốn lưu động trong hoạt động doanh nghiệp:

 • Vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất
 • Vốn lưu động trong khâu sản xuất
 • Vốn lưu động trong khâu lưu thông

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về cách tính thuế hộ kinh doanh . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về  Cách tính thuế Hộ kinh doanh, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài viết liên quan:

Bấm để đánh giá
[Tổng 2 Điểm trung bình: 4.5]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.