Xây tường rào vượt ranh giới sang móng nhà hàng xóm có bị xử phạt không?

Gia đình ông Sơn và gia đình tôi, cùng thường trú tại xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân có đất giáp ranh với nhau. Để bảo vệ tài sản trong nhà ông Sơn xây tường rào xung quanh; khi tiến hành xây tường ông Sơn đào chân trụ sát với móng nhà tôi. Tôi không cho đào vì cho rằng việc đào chân trụ sát với móng nhà tôi như vậy là đã lấn sang phần đất nhà tôi. Tôi yêu cầu ông Sơn phải dịch chuyển móng tường xa hơn theo đúng ranh giới đất đã được quy định từ trước (trong sổ đỏ của gia đình tôi có quy định ranh giới đó).

Ông Sơn không đồng ý; cho rằng việc đào chân trụ tường rào là ông có quyền làm theo mục đích của mình. Hai bên gia đình mâu thuẫn và nhiều lần tranh cãi to tiếng, gây mất trật tự. Xin hỏi luật sư hành vi của ông Sơn làm như thế là đúng hay sai? Mong luật sư giải đáp.

Câu hỏi của bác Hải.

Luật Tuệ An – Tổng đài tư vấn luật miễn phí 24/7: 1900.4580. Văn phòng luật uy tín tại Hà Nội. – Luật sư uy tín chuyên nghiệp.

Luật Tuệ An rất cảm ơn phần câu hỏi của bác gửi đến. Với thắc mắc của bác, chúng tôi xin giải đáp với các ý chính như sau:

  1. Ranh giới giữa các bất động sản được pháp luật quy định như thế nào?
  2. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng.
  3. Giải đáp thắc mắc

Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật dân sự 2015
Tổng đài tư vấn 24/7– “VỮNG NIỀM TIN- TRỌN CHỮ TÍN”: 1900 4580

1. Ranh giới giữa các bất động sản được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 175 BLDS 2015 quy định về ranh giới giữa các bất động sản:

Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận; hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật; và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Các vấn đề cơ bản được quy định tại Điều 175 bao gồm :

Một là , điều luật quy định cách thức xác định ranh giới giữa các bất động sản . Ranh giới giữa các bất động sản được xác định lần lượt theo các cách thức sau:

Theo sự thỏa thuận của các bên chủ thể : Các bên chủ thể bao gồm chủ sở hữu; hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền hoặc người khác được xác định là có quyền đối với bất động sản; căn cứ theo quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc căn cứ theo bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ranh giới giữa các bất động sản:. Trường hợp các bên không có thỏa thuận; hoặc không thỏa thuận được và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định về ranh giới giữa các bất động sản thì ranh giới sẽ được xác định theo cách thức này .

Theo tập quán: Cách thức này đòi hỏi địa phương nơi có bất động sản phải tồn tại tập quán xác định ranh giới giữa các bất động sản . Áp dụng tập quán trong xác định ranh giới giữa các bất động sản khi các bên không có thỏa thuận; hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền không có quy định .

Theo thực trạng tồn tại ranh giới giữa các bất động sản:. Pháp luật chỉ thừa nhận các ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Hai là , nghĩa vụ của chủ thể phải tôn trọng; duy trì các ranh giới chung giữa bất các bất động sản. Các chủ thể không được phép thực hiện các hành vi cụ thể sau :

Các chủ thể không được lấn sang ranh giới giữa các bất động sản. Hành vi lấn sang ranh giới thể hiện việc các chủ thể sử dụng một phần ranh giới vào mục đích riêng của mình; mà không được sự đồng ý của các chủ thể có quyền khác .

Các chủ thể không được chiếm ranh giới giữa các bất động sản . Hành vi chiếm thể hiện việc các chủ thể sử dụng toàn bộ ranh giới giữa các bất động sản vào mục đích riêng của mình; mà không được sự đồng ý của các chủ thể có quyền khác .

Các chủ thể không được thay đổi ranh giới giữa các bất động sản . Hành vi này thể hiện việc một chủ thể tự ý biến đổi hiện trạng địa lý; hoặc biến đổi hiện trạng vật lý của ranh giới giữa các bất động sản mà không được sự đồng ý của các chủ thể có quyền khác.

Ba là,

Pháp luật cho phép các chủ thể có quyền sử dụng phần không gian; và lòng đất theo chiều thẳng đứng tương ứng với ranh giới giữa các bất động sản . Tuy nhiên , quyền sử dụng này của các chủ thể phải tuân thủ quy định của pháp luật; và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các chủ thể khác .

Bốn là,

Pháp luật quy định riêng về quyền trồng cây; làm các việc trong khuôn khổ đất thuộc quyền sử dụng của các chủ thể . Về nguyên tắc , các chủ thể có toàn quyền trồng cây; làm các việc trong khuôn khổ diện tích đất được Nhà nước giao sử dụng . Do đó, khi tài sản của mình vượt quá ranh giới thì các chủ thể có nghĩa vụ điều chỉnh phù hợp với khuôn khổ của mình.

2. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng.

Căn cứ theo Điều 174 BLDS 2015 quy định về nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng như sau:

Điều 174. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng

Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng; bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định; và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh.

Nội dung trên quy định về các vấn đề cơ bản sau:

Một là, chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng bao gồm chủ sở hữu; và các chủ thể khác có quyền đối với tài sản trong quá trình xây dựng.

Hai là, quy tắc xây dựng mà các chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng bao gồm các quy định trong Luật xây dựng; Văn bản hướng dẫn thi hành Luật xây dựng và các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để quản lý hoạt động xây dựng .

Ba là, mục đích tôn trọng nghĩa vụ xây dựng gồm bảo đảm an toàn về tính mạng; sức khỏe cho các chủ thể trong quá trình xây dựng bao gồm các cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động xây dựng; và các chủ thể khác có thể bị ảnh hưởng từ quá trình này. Đồng thời , quá trình xây dựng không được xâm phạm tới quyền; lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác là chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với các bất động sản liền kề; hoặc bất động sản xung quanh công trình xây dựng .

3. Giải đáp thắc mắc

Như vậy, theo như lời bác trình bày ở trên thì trong sổ đỏ nhà bác có quy định ranh giới giữa 2 nhà từ trước. Đây được coi là ranh giới được xác định theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy nên bác hoàn toàn có cơ sở và căn cứ pháp lý yêu cầu ông Sơn không được phép đào chân trụ sát với móng nhà bác.

Hơn nữa, việc đào chân trụ sát móng nhà bác sẽ vi phạm nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng tại Điều 174 BLDS. Việc làm của ông Sơn sẽ làm ảnh hưởng tới sự an toàn của móng nhà bác; hơn nữa ông Sơn xây trụ cột vượt quá khoảng cách mà pháp luật quy định (lấn sang phần đất của nhà bác).

Theo quy định ở trên chúng tôi đã phân tích; thì các chủ thể không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách; kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật; và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Tổng đài tư vấn 24/7– “VỮNG NIỀM TIN- TRỌN CHỮ TÍN”: 1900 4580
Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An. Nếu còn vướng mắc; chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn đất đai. Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580 nhấn phím số 1

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác về vấn đề dân sự dưới đây:

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Add Comment