Xóa án tích theo quyết định của tòa án như thế nào?

Chế định xóa án tích được quy định trong bộ luật hình sự xuất phát từ nguyên tắc nhân đạo của luật hình sự Việt Nam và nhằm khuyến khích người bị kết án chấp hành nghiêm chỉnh bản án và tuân thủ pháp luật sau khi đã chấp hành xong bản án, thực sự trở thành người có ích cho xã hội. Theo đó có các trường hợp được  xóa án tích như: Đương nhiên được xóa án tích, xóa án tích theo quyết định của Tòa… Bài viết hôn nay, Luật Tuệ An sẽ cung cấp đến bạn đọc về vấn đề Xóa án tích theo quyết định của tòa án như thế nào?

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ dung năm 2017 (BLHS).

Xóa án tích là gì?

Án tích là một trong những hậu quả pháp lý của việc bị kết án, gắn với người bị kết án. Xóa án tích là xóa bỏ việc mang án tích, là sự công nhận coi như chưa bị kết án đối với người trước đó đã bị tòa án xét xử, kết tội.

Khoản 1 Điều 69 BLHS quy định:

Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.”

Xóa án tích theo quyết định của tòa án như thế nào?
Xóa án tích theo quyết định của tòa án như thế nào?

Các trường hợp xóa án tích

Theo quy định của BLHS về xóa án tích, có những trường hợp như sau:

  • Đương nhiên được xóa án tích.
  • Xóa án tích theo quyết định của Tòa án.
  • Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt.

Xóa án theo quyết định của Tòa án là gì?

Trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án được xem là trường hợp được xóa án tích trên cơ sở quyết định của Tòa án.

Đối tượng được xóa án theo quyết định của Tòa

Xóa án tích ở trường hợp này chỉ đặt ra đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại:

  • Chương XIII (xâm phạm an ninh Quốc gia).
  • Chương XXVI (các tội phá hoạt hòa bình, chống loài người và tội phạmc hiến tranh).

Đây là những tội phạm đặc biệt nguy hiểm, cần thiết phải có các quy định chặt chẽ về việc xóa án tích. Khi xem xét có xóa án tích hay không, Tòa án căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án.

Trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa

Điều 71 BLHS quy định:

1. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này. Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người bị kết án căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án và các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Người bị kết án được Tòa án quyết định việc xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích.”

Theo quy định này thì người bị kết án được tòa án quyết định xóa án tích trong các trường hợp sau:

  • Nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách của án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định theo Điều luật.
  • Nếu từ khi hết thời hiện thi hành án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định theo Điều luật.

Các trường hợp trên đây người bị kết án phải có đơn đến tòa án xin được xóa án tích. Tòa án xem xét nếu thấy đủ điều kiện thì ra quyết định xóa án tích căn cứ theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề: Xóa án tích theo quyết định của tòa án như thế nào? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hồ trợ pháp lý khác; vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn miễn phí.Luật sư chuyên nghiệp, tư vấn miễn phí – 1900.4580..

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580. 

Một số bài viết có liên quan:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.